Disclaimer


Disclaimer voor houseoflaks.nl
House of Laks (Kamer van Koophandel: 24432767), hierna te noemen House of Laks, verleent u hierbij toegang tot houseoflaks.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. House of Laks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
House of Laks spant zich in om de inhoud van houseoflaks.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op houseoflaks.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van House of Laks. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op houseoflaks.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met House of Laks.Voor op houseoflaks.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan House of Laks nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij House of Laks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van House of Laks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bezoekadres
Zellingstraat 5, 2921 LS Krimpen a/d IJssel

Postadres
Rubenslaan 23, 2923 BJ Krimpen a/d IJssel

Tel. 06 - 42 49 04 64
info@houseoflaks.nl
www.houseoflaks.nl